Наші кабінети

Кабінет  біології  Маслівської  ЗОШ

 Особливу роль у формуванні пізнавальної активності в процесі вивчення біології відіграє біологічний кабінет. Саме біологічний кабінет є тим місцем у навчальному закладі, куди завжди тягнуться учні, де діти можуть доторкнутись серцем до природи, краще пізнати її, вивчити закони співіснування і взаємозв'язки людини з природою.

  

  Кабінет біології школи має достатню кількість кімнатних рослин, які систематично використовуються на уроках біології, під час проведення екскурсій, акцій, позакласних заходів. Кімнатні рослини можна вважати умовою реалізації загально дидактичного принципу зв’язку навчання з життям. Рослини є неоціненними помічниками у вихованні потягу до набуття знань, у розвитку допитливості, у формуванні моральних і духовних якостей учнів.

В біологічному кабінеті учні не тільки охоче навчаються, а й активно приймають участь в різноманітних позакласних заходах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабінет історії  Маслівської ЗОШ

    Одне із завдань кабінету  історії полягає у збагаченні школярів новими фактами і поняттями, а також у кращому засвоєнні вивчених на уроці. У позаурочній роботі вчитель має значно більшу можливість глибше і детальніше познайомити учнів з такими галузями історичних знань як археологія, нумізматика, геральдика, сфрагістика, етнонімікою і топонімікою.

 

   Найважливішим завданням роботи кабінету історії є робота з учнями та  посилення їхнсього інтересу до історії як науки.

  Одним з важливих завдань кабінету у позаурочній  роботі є сприяння формуванню світогляду майбутнього громадянина демократичного правового суспільства; розуміння основних історичних процесів і тенденцій; вміння самостійно відшукувати, систематизувати і узагальнювати історичні знання.

 

                                                Кабінет математики та фізики

 

Завданням функціонування навчального кабінету математики та фізики є створення передумов для:

  • організації індивідуального та диференційованого навчання;
  • реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;

  

 

  • забезпечення в старшій школі профільного і поглибленого навчання;
  • організації робот гуртків і факультативів;

  • проведення засідань шкільних методичних об’єднань учителів математики;
  • індивідуальної підготовки вчителя до занять і підвищення його науково-методичного рівня.