Класним керівникам

НА ДОПОМОГУ КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ

Класне керівництво — справа складна, адже класний керівник повинен допомагати учням знаходити потрібні й корисні заняття до душі, організовувати позанавчальний час. Сучасний зміст виховання дітей та учнівської молоді в Україні — це науково обґрунтована система загальнокультурних і громадянських цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характе­ризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе.

Зміст виховання:

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;-? ціннісне ставлення до людей;

- ціннісне ставлення до природи;

- ціннісне ставлення до праці;

- ціннісне ставлення до мистецтва;

- ціннісне ставлення до себе.

План роботи класного керівника – це науково обґрунтоване проектування становлення і розвитку класного колективу і кожного вихованця зокрема. Зміст плану роботи класного керівника визначається змістом роботи з учнями, їх батьками і громадськістю.

Умовою успішної виховної діяльності з учнями є співробітництво класного керівника з батьками, адже родина впливала і продовжує значно впливати на процес розвитку особистості дитини.

1) Вимоги до роботи класного керівника

 

2) Класне керівництво:документація, поради

 

3) Листок проблем учня

 

4)Робота з учнівськими щоденниками