Учнівське самоврядування

 

 

 

Структура учнівського врядування

 

 

Учнівська рада

Мета створення: координувати роботу старостату та центрів учнівського врядування, брати участь у вирішенні питань розвитку школи.

 

Основні завдання:

 --контролювати створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;

-- ухвалення рішення з найважливіших питань життя школи в межах своєї компетентності;

--внесення пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань навчання і виховання;

-- організація і контроль чергування в школі;

--здійснення заходів  щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;

-- організація роботи центрів, учнівських об’єднань за інтересами;

-- співпраця із старостатом.

 

Старостат

Мета створення: організація класного самоврядування.

 

Основні завдання:

--організація врядування у класних колективах;

--звіти про результати навчально-виховної роботи на класних зборах, засіданнях старостату та учнівської Ради школи;

-- є безпосереднім зв’язковим між учнівською радою, колективом класу та класним керівником( доводить до їх відома плани, завдання, рішення учнівської ради, центрів самоврядування).

--контроль за виконанням запланованих заходів у класах.

 

Прес-центр

Мета створення центру: забезпечити гласність у діяльн

ості учнівського самоврядування; висвітлення подій, що відбуваються у школі та за її межа

ми.

 

Основні завдання:

--забезпечення інформацією учнівський колектив через стінгазету, радіовузол;

--сприяння підвищенню інтересу до життя школи;

--розвиток творчої співпраці вчителів та учнів;

--розвиток у дітей вміння збирати інформацію, обробляти її та розподіляти згідно тем рубрик і матеріалів шкільної газети.

 

Центр "Оберіг"

Мета створення: збереження національної та історичної спадщини українського народу; виховання учнів на українських традиціях.

 

Основні завдання:

--робота по дослідженню історії рідного краю;

--проведення заходів, присвячених пам’ятним подіям рідної землі (Голодомор та політ. репресії, Велика Вітчизняна війна, війна в Афганістані)

--організація роботи осередку знавців музею школи;

--проведення екскурсій та походів;

--організація заходів з дослідження історії, рідної мови, традицій, звичаїв рідного народу.

 

Центр "Екологія"

 

Мета створення: формування практичних навичок турботливого ставлення до природи, людей; екологічне виховання учнів.

 

Основні завдання:

--організація заходів по збереженню довкілля;

--участь в конкурсах та акціях, спрямованих на пропаганду природоохоронних заходів;

--організація справ з охорони здоров’я, життя дітей;

--санітарно-освітня робота серед учнів.

 

Центр "Дозвілля"

 

Мета створення центру: організація змістовного дозвілля учнів в позаурочний час, розвиток творчих здібностей дітей.

       Основні завдання:

-- проведення культурно-масових заходів, організація шкільних і класних вечорів, свят, розподіл між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів;

--організація оформлення школи та класних кімнат;

--відповідальність за підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;

--співпраця з клубами за інтересами та гуртками;

--дослідження побажань учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва;

--допомога при проведенні конкурсів та оглядів художньої самодіяльності.

 

Цент "Дисципліна  порядок"

 

Мета :формування відповідального ставлення до навчання, поведінки в школі; виховання моральних якостей учнів; розвиток навичок співпраці в шкільному колективі.

 

Основні завдання:

 

--контроль за дотриманням норм поведінки у школі:

--організація чергування по школі та у класах:

--захист прав та інтересів учнів;

--проведення рейдів по боротьбі із запізненнями;

--проведення рейдів по боротьбі з курінням;

--співпраця з соціально-психологічною службою школи;

--організація чергування на масових заходах;

--участь в акції «Милосердя»;

--робота з учнями груп ризику та корекції.

 

Центр "Здоров'я"

 

Мета створення центру: пропаганда здорового способу життя серед учнівської молоді.

 

Функції центру:

--організація та проведення заходів, акцій, свят, які пропагують здоровий спосіб життя, відмову від шкідливих звичок;

--допомога при підготовці свят, заходів, проведення акцій у молодших класах ;

--співпраця з центрами учнівського врядування;

--співпраця з учителями-предметниками, класними керівниками;

-- участь у конкурсах, акціях міського, обласного рівня.