Маслівська ЗОШ І-ІІІ ст. Новокаховської міськради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Besucherzahler
счетчик посещений

Виховна робота

 Виховна робота в школі

Виховання - велика справа: 
воно вирішує долю людини.
В. Бєлінський
Виховання - це процес соціальний в найширшому розумінні... З усім складним сві¬том навколишньої дійсності дитина входить у безкінечне число відносин, кожна з яких незмінно розвивається, переплітається з ін¬шими відносинами, ускладнюється мораль¬ним і фізичним зростанням самої дити¬ни... Спрямувати цей розвиток і керувати ним — завдання вихователя.
 Наша школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально-виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно - культурне відродження України, у розбудову держави.
  На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічний колектив школи, розуміючи потребу докорінного переосмислення виховної системи, насамперед виходить з таких позицій :
  - визнання того, що школа - навчальний заклад, покликаний відповідати  потребам і умовам сучасного стану соціального розвитку України; 
- школа має бути конкурентоздатною й престижною, а це можливо лише в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та управлінському рівні;
  - вирішуючи ці завдання, школа має забезпечувати різні види діяльності в широкому спектрі позакласної сфери - гуртковій, профільній, спортивній, художньо-естетичній роботі, максимально сприяючи розвитку і самовизначенню особистості дитини;
- вирішення поставлених завдань можливе лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності на всіх рівнях шкільного педагогічного простору
 Організація виховного процесу в школі склалася в чітку систему, яка забезпечує розвиток особистості учня через навчальну  і суспільну діяльність, тому що саме в ній росте самосвідомість, відповідальність, підвищується рівень вихованості.  Створюючи виховну систему в школі, ми завжди враховуємо інтереси учнів та їх батьків, громадськості, органів врядування, можливості педагогічного колективу, традиції школи і села, соціальне оточення. Виховна система нашої школи – це складна психолого-соціо-педагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи. Школа працює у творчій співдружності з багатьма закладами м.Нова Каховка 
Системи виховної роботи
Важливою умовою ефективного виховання є формування педагогічної культури. Вчитель повинен володіти високим професіоналізмом, патріотизмом, високою психологічною культурою, бути інтелігенти і уважним. З цією метою в школі проходять педради, семінари, засідання за круглим столом, працює методична комісія класних керівників.
Велика увага приділяється спортивно-оздоровчій і військово-патріотичній роботі. В школі створено гуртки для дітей: «Волейбол»,   «Школа безпеки».  Щорічно учні школи оздоровлюються в пришкільному таборі «Веселка».
Приділяється велика увага родинно-сімейному і національному вихованню. Батьки з цікавістю беруть участь у родинних святах, народознавчих заходах, різних акціях. В школі впроваджено Батьківський день, де батьки мають змогу відвідати уроки та позакласні заходи, побачити умови «життя» своїх дітей.
Залучаються учні й до художньо-естетичного виховання. Беруть участь у конкурах малюнків, художньої самодіяльності, шкільних святах. В школі працюють танцювальний та театральний гуртки.
З метою формування практичних навичок турботливого ставлення до природи, людей, в школі проводяться заходи по збереженню довкілля, виховання екологічної культури учнів. Щорічно проводиться місячник екології, День Землі, День довкілля, заходи до Дня Чорнобильської трагедії, організовуються походи та екскурсії. Класні керівники проводять години спілкування, здійснюють озеленення класних кімнат та організовують прибирання території школи. В школі створено «Екологічну варту», учні школи приймають участь в екологічних конкурсах міста та області: «Галерея кімнатних рослин», «Допоможемо зимуючим птахам», «Букет замість ялинки». 
Важливе місце посідає морально-правове виховання. Це уроки права, тиждень правового виховання, конкурси знавців права; класні години на правову тематику.
З метою формування життєвих принципів здорового способу життя, розвитку правової культури, виховання поваги до законів і норм співжиття в суспільстві, велику увагу приділяємо превентивному вихованню та оздоровчо-профілактичній роботі. Це профілактика шкідливих звичок та різних захворювань, проведення акцій, сан просвітньої роботи, робота волонтерів, санпостів та агітбригад. Постійно ведеться робота з неблагополучними сім'ями та важкими дітьми. 
Учні школи активно залучаються до пошуково-дослідницької роботи, вивчають невідомі сторінки історії, займаються в туристсько-краєзнавчому гуртку.
 Однією з важливих ланок процесу виховання учнів є шкільний історико-краєзнавчий  музей. Його робота спрямована на формування в молодого покоління національної свідомості, громадських якостей, історико-культурної спадщини свого народу. Шкільний музей є центром пошукової роботи, роботи з ветеранами Великої Вітчизняної війни, які запрошуються на зустрічі зі школярами, на концерти, присвячені Дню Перемоги, Дню захисника Вітчизни. В школі працює шкільна бібліотека. 
З метою вдосконалення системи роботи сім’ї та школи в навчальному закладі працює лекторій для батьків, надаються індивідуальні консультації психологом, соціальним педагогом, проводиться анкетування батьків. Батьки залучаються до організації та проведення загальношкільних свят, рейдів. Практикуються такі форми роботи з батьками,  як диспути, семінари, батьківські збори,  психологічні тренінги, анкетування, лекторії.
  Успіх спільної діяльності педагогів і батьків великою мірою залежить від глибокого знання вчителем учнів, їхніх родин й тому у школі практикується детальне знайомство з родинами за програмою вивчення сім’ї.  Саме за результатами вивчення сім’ї складається соціально-педагогічні паспорти класів, школи. 
В школі створена система учнівського врядування, завдяки якому дитина відчуває себе особистістю, вчиться керувати, і допомагати, жити активним життям, самореалізувати себе.
Педагогічний колектив намагається ство¬рити школу, в якій діти відчували б себе повноправними господарями, справжніми  громадянами своєї держави, патріотами, інтелектуалами. А для цього кожен вчитель і класний керівник тримають руку на пульсі інновацій в освіті. Ми всі віримо  в успіх нашої праці і хочемо, щоб наші діти зростали в затишку, в мирі, любові і злагоді.
    З метою стимулювання роботи у школі діє рейтингова система оцінки діяльності педагогів та окремо учнів, впроваджено проведення конкурсів «Учень року» та «Класний колектив року» 
XXI століття ставить масштабні завдання перед школою. Саме школа має і повинна  виховувати людину, спроможну творити своє власне життя, здатну до самовизначення. Життя від молодого,покоління вимагає конкурентоспроможності, професійної  та соціальної мобільності, високої освіти, самовдосконалення.
Успіхи розвитку суспільства залежать від  того, як школа вирішить проблему підготовки підростаючого покоління до життя,  Сучасні ринкові відносини вимагають від  кожної людини професіоналізму в певній галузі, вміння чітко і правильно формувати і висловлювати свої думки. Тому сьогодні треба велику увагу приділяти вихованню особистості. Бо давно вже відомо, що людина, яка досконало володіє знаннями, але не вихована, страшніша за варвара.
 
Під час планування виховної роботи в нашій школі підбираються методи виховання,  розподіляються доручення, залучаються  учні в таку систему діяльності, яка збагачує досвід самоаналізу, саморегуляції особистості, зміцнює морально-ціннісну позицію школярів. У процесі виховання учні набувають якостей, яких їм не вистачає. Саме в процесі виховання відбувається розвиток особистості.
Виховна робота нашої школи спрямовуєть¬ся на те, щоб учні могли поглянути на себе очима однокласників, батьків, вчителів, односельців і виявили в собі те, над чим треба попрацювати, на що треба звернути увагу. З цією метою в школі організовують¬ся зустрічі з цікавими людьми села, вечори спілкування батьків і дітей, виступи худож¬ньої самодіяльності та інше. В школі учні отримують систему теоретичних знань, які збагачують їх поняття про моральні категорії й розширюють уявлення про загальний та свій моральний ідеал.
 
Позаурочна та позашкільна діяльність учнів складається з охоплення школярів гуртковими заняттями. Гурткова робота сприяє розвитку здібностей учнів, творчого потенціалу, що свідчить про раціональну організацію роботи з цього напрямку. На базі школи працює 7 гуртків, з них 5 шкільних, 1 від  ЦСТЕ «Данапріс» та 1 від СЮТ.У процесі позаурочної діяльності учнів у школі створюються умови для вияву і роз¬витку їхніх індивідуальних якостей, ініці¬ативи, творчості. Тому в школі проходить багато заходів: вечори відпочинку, дні розваг, ранки, свята, цікаві зустрічі. Про¬водиться спільна робота з позашкільними та культурно-освітніми закладами.
    
  Виховна робота нашої школи передбачає кінцеву мету – забезпечити суспільство високоінтелектуальною, духовно багатою, толерантною елітою.  Ми впевнені, що наша школа зможе знайти свій шлях до серця та розуму дитини, допоможе становленню життєстійкої та життєздатної людини нового покоління.

Екологічгне виховання

Привентивне виховання, правова робота

Трудове виховання і профоріентація

Туристсько-краєзнавча робота

Національне виховання

Центр врядування

Структура

Статут